Kristau Eskola, izateko eta egiteko modu propio bat

Haur bakoitzak trebetasun bat du bere baitan. Dena du egiteko. Aurkitzeko. Jakiteko. Haur bat begiratzea, zuri dagoen orri txuri bat ikustea da.
Horregatik, konpromiso eta betebehar bat daukagu beraiekiko: pertsona gisa heztearena, beren bizi osoan eragina izango duela dakigun hezkuntza eredu batekin.
Kristau Eskolan izateko eta egiteko modu propio bat dugu. Integratzailea. Ikasketei lotutako guztitik pertsonarekin lotutako guztira doana. Bakarka aritzetik taldeka aritzera. Balioz gain balioekin. Oinarrietatik ezagutzara.